Garanţie

Condiţii de garanţie

Condiţii de garanţie

Dacă în perioada de garanţie se dovedeşte că produsul este defect datorită materialelor sau manoperei necorespunzătoare, Centrele Service Autorizate Sony vor repara produsul sau vor înlocui părţile defecte în condiţiile precizate.

 1. Garanţia comercială se acordă numai la prezentarea facturii originale sau a chitanţei de vânzare originale împreună cu acest certificat de garanţie, completat clar şi corect şi cu produsul defect. SONY îşi rezervă dreptul de a refuza să acorde service în garanţie (gratuit) sau înlocuirea produsului dacă nu se pot prezenta documentele de mai sus sau dacă informaţiile conţinute în acestea sunt incomplete sau ilizibile. Garantia nu mai este valabilă dacă modelul sau seria produsului au fost modificate, şterse, îndepărtate de pe aparat sau au fost făcute ilizibile.

 2. Această garanţie comercială nu acoperă nici unul din cazurile de mai jos:
  1. întreţinerea periodică şi reparaţia sau înlocuirea de piese ca urmare a uzurii normale.

  2. consumabilele (componentele care se înlocuiesc periodic pe durata de viaţă a produsului, cum ar fi baterii ne-reîncărcabile, cartuşe de imprimantă, doze de pick-up, becuri etc.)

  3. imprimarea display-ului ( ' burn-in' ) cauzată de proiectarea constantă a aceleaşi imagine sau imagini ;

  4. deteriorarea sau defectele cauzate de utilizarea, operarea sau tratarea produsului într-un mod neconform cu utilizarea personală, casnică.

  5. deteriorarea sau modificările produsului ca rezultat al:
   1. utilizării inadecvate, inclusiv:
    - tratamente care duc la deteriorări sau modificări fizice, estetice sau de suprafaţă ale produsului sau la deteriorarea afişajelor cu cristale lichide;
    - neinstalarea sau neutilizarea produsului în scopul normal al acestuia sau utilizarea într-un mod neconform instrucţiunilor Sony referitoare la instalare sau utilizare;
    - neîntreţinerea produsului conform instrucţiunilor Sony referitoare la întreţinerea adecvată;
    - instalarea sau utilizarea produsului necorespunzatoare cu standardele tehnice sau de securitate aflate în vigoare în ţara unde acesta este utilizat

   2. infectările cu viruşi sau utilizarea produsului cu software care nu s-a furnizat odata cu produsul sau cu software instalat incorect.

   3. utilizarea produsului cu accesorii, echipamente periferice şi alte produse de tip, stare sau standarde diferite faţa de cele descrise de Sony.

   4. reparaţia sau încercarea de reparaţie de către centre service neautorizate.

   5. ajustările sau adaptările care nu au fost aprobate în prealabil în scris de Sony, inclusiv: upgradarea produsului dincolo de specificaţiile sau caracteristicile descrise în manualul de instrucţiuni, sau modificările produsului pentru a se conforma standardelor tehnice sau de securitate naţionale din alte ţări decât cele pentru care a fost proiectat şi fabricat produsul

   6. neglijenţă

   7. accidente, incendii, lichide, produse chimice, alte substanţe, inundaţii, vibraţii, căldură în exces, praf în exces, ventilaţie inadecvată, căderi de tensiune, tensiune de alimentare sau de intrare incorectă, radiaţii, descărcări electrostatice, inclusiv trăznete, alte forţe şi şocuri mecanice externe.
 3. Durata medie de utilizare a produsului în condiţii normale de utilizare este de 3 ani. După expirarea perioadei de garanție sau în cazul în care nu se întrunesc condițiile de garanție specificate, repararea sau înlocuirea produsului se poate face contra cost pe întreaga durată medie de utilizare.

 4. Termenul estimat de reparare a unui produs acoperit de condiţiile de garanţie este de maxim 15 zile calendaristice.

Această garanţie comercială nu afectează drepturile legale ale cumpărătorului conform legilor aplicabile în România (Legea 449/03 şi OG 21/92 cu toate modificările şi completările ulterioare) şi în Republica Moldova, nu exclude valabilitatea garanţiei legale de conformitate de 2 ani, a garanţiei de viciu şi nici drepturile cumpărătorului faţă de vânzător, ce rezultă din contractul de vânzare-cumpărare încheiat între ei.

Condiţii de garanţie [pdf - 58,1Kb]